επιτιθέμενος

Μεταφράσεις

επιτιθέμενος

assailant
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close