επιτιμώ

Μεταφράσεις

επιτιμώ

reprimand, reprove
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close