επιτραπέζιος

Μεταφράσεις

επιτραπέζιος

(epitra'pezios) αρσενικό

επιτραπέζια

(epitra'pezia) θηλυκό

επιτραπέζιο

desk, table (epitra'pezio) ουδέτερο
επίθετο
που τοποθετείται πάνω σε τραπέζι
ένα καθημερινό κρασί
παιχνίδι σε τραπέζι για τουλάχιστον δυο άτομα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close