επιφάνεια

Μεταφράσεις

επιφάνεια

surface, superficiesurfaceسَطْحُpovrchoverfladeOberflächesuperficiepintapovršinasuperficie表面표면oppervlakoverflatepowierzchniasuperfícieповерхностьytaพื้นผิวyüzeybề mặt表面表面פני השטח (epi'fania)
ουσιαστικό θηλυκό
1. η εξωτερική ύλη αντικειμένου που φαίνεται λεία επιφάνεια
2. το εξωτερικό στρώμα φυσικού σώματος η επιφάνεια της γηςτης θάλασσας βγαίνω από την επιφάνεια του νερού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close