επιφάνεια εργασίας

Μεταφράσεις

επιφάνεια εργασίας

desktop

επιφάνεια εργασίας

bureau
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close