επιφανειακά

Μεταφράσεις

επιφανειακά

superficiellement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close