επιφυλακή

Μεταφράσεις

επιφυλακή

veillestandby대기standbyהמתנהスタンバイ (epifila'ci)
ουσιαστικό θηλυκό
προσέχω πολύ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close