επιφυλακτικότητα

Μεταφράσεις

επιφυλακτικότητα

reticenceréticence (epifilakti'kotita)
ουσιαστικό
δισταγμός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close