επιφύλαξη

Μεταφράσεις

επιφύλαξη

reservation, caution (epi'filaksi)
ουσιαστικό θηλυκό
δισταγμός, αμφιβολία εκφράζω επιφυλάξεις
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close