επιφώνημα

Μεταφράσεις

επιφώνημα

interjection, exclamationexclamation, interjectioninterjeiçãoмеждометие (epi'fonima)
ουσιαστικό ουδέτερο
γραμματική άκλιτη λέξη, αντίδραση σε ερέθισμα βγάζω επιφώνημα χαράς
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close