επονείδιστος

Μεταφράσεις

επονείδιστος

ignominious
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close