εποπτέυω

Μεταφράσεις

εποπτέυω

dohlížet

εποπτέυω

føre tilsyn med

εποπτέυω

beaufsichtigen

εποπτέυω

supervise

εποπτέυω

supervisar

εποπτέυω

valvoa

εποπτέυω

superviser

εποπτέυω

nadgledati

εποπτέυω

sorvegliare

εποπτέυω

監督する

εποπτέυω

감독하다

εποπτέυω

toezicht houden op

εποπτέυω

veilede

εποπτέυω

nadzorować

εποπτέυω

supervisionar

εποπτέυω

следить

εποπτέυω

övervaka

εποπτέυω

ตรวจตรา

εποπτέυω

denetlemek

εποπτέυω

giám sát

εποπτέυω

指导
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close