εποπτεύω

Μεταφράσεις

εποπτεύω

monitor, inspect, supervise (epo'ptevo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
ελέγχω, επιτηρώ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close