επτάκις εκατομμύριο

Μεταφράσεις

επτάκις εκατομμύριο

quadrillion
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close