επώαση

Μεταφράσεις

επώαση

hatching, incubation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close