ερήμωση

Μεταφράσεις

ερήμωση

Verwüstung

ερήμωση

désertification
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close