εργάζομαι

Μεταφράσεις

εργάζομαι

arbeitenwork, labourtravaillerlavorarelaborarewerkenpracowaćtrabajarРаботяPráce (er'ɣazome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
δουλεύω Εργάζομαι στο δημόσιο. Εργάζομαι από πάντα.
Εργάζομαι 
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close