εργαλειοθήκη

Μεταφράσεις

εργαλειοθήκη

toolbar, toolboxboite à outilsארגז כליםツールボックス (erɣalio'θici)
ουσιαστικό θηλυκό
κουτί με εργαλεία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close