εργολάβος

Μεταφράσεις

εργολάβος

entrepreneurcontractorالمقاولimprenditorecontratistaизпълнител계약자契約者aannemerקבלן (erɣo'lavos)
ουσιαστικό αρσενικό-θηλυκό
που αναλαμβάνει εκτέλεση έργου εργολάβος οικοδομών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close