εργοστάσιο

Μεταφράσεις

εργοστάσιο

factory, mill, plantfábricausinefabrykaمَصْنَعtovárnafabrikFabriktehdastvornicafabbrica工場공장fabriekfabrikkfábricaфабрикаfabrikโรงงานfabrikanhà máy工厂工廠фабрикаמפעל (erɣo'stasio)
ουσιαστικό ουδέτερο
βιομηχανικό κέντρο παραγωγής κάποιου προϊόντος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close