εργοστασιάρχης

Μεταφράσεις

εργοστασιάρχης

industriel (erɣostasi'arçis)
ουσιαστικό αρσενικό-θηλυκό
ο ιδιοκτήτης εργοστασίου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close