εργόχειρο

Μεταφράσεις

εργόχειρο

(er'ɣoçiro)
ουσιαστικό ουδέτερο
το κέντημα ή το πλεκτό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close