ερεθίζομαι

Μεταφράσεις

ερεθίζομαι

(ere'θizome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close