ερεθισμός

Μεταφράσεις

ερεθισμός

刺激irritazioneirritationраздражениедразненеpodrażnienie자극irritatieirritationרוגז刺激irritationirritaciónirritaçãoirritationتهيج刺激 (ereθi'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
επώδυνη αντίδραση οργάνου ερεθισμός δέρματος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close