ερεθρίζω

Μεταφράσεις

ερεθρίζω

chafe, provoke
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close