ερημίτης

(προωθήθηκε από ερημίτισσα)
Μεταφράσεις

ερημίτης

(eri'mitis) αρσενικό

ερημίτισσα

ermitehermiteremitaermitaño隠者Eneboerотшелникeremita (eri'mitisa) θηλυκό
ουσιαστικό
μοναχός που ζει μόνος, μακριά από τον κόσμο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close