εριστικότητα

Μεταφράσεις

εριστικότητα

irritabilité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close