ερμηνεία

Μεταφράσεις

ερμηνεία

interpretation, rendition, glossinterprétationAuslegungtulkinta해석解釈fortolkningtolkningפרשנותinterpretatie解释interpretação解釋interpretazioneinterpretación (ermi'nia)
ουσιαστικό θηλυκό
1. εξήγηση η ερμηνεία κειμένου
2. εκτέλεση έργου η ερμηνεία τραγουδιού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close