ερωτηματικό

Μεταφράσεις

ερωτηματικό

question mark, semicoloninterrogation, point, point d’interrogationعَلامَةُ إِسْتِفْهَامotazníkspørgsmålstegnFragezeichensigno de interrogaciónkysymysmerkkiupitnikpunto interrogativo疑問符의문부호vraagtekenspørsmålstegnznak zapytaniaponto de interrogaçãoвопросительный знакfrågeteckenเครื่องหมายคำถามsoru işaretidấu chấm hỏi问号 (erotimati'ko)
ουσιαστικό ουδέτερο
γραμματική σημείο στίξης που ακολουθεί ερωτηματική πρόταση
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close