ερωτισμός

Μεταφράσεις

ερωτισμός

(eroti'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
η ερωτική ατμόσφαιρα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close