ερωτοτροπώ

Μεταφράσεις

ερωτοτροπώ

flirt, philander, court, smoochflirtiflirter (erototro'po)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
φλερτάρω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close