ερώτημα

Μεταφράσεις

ερώτημα

question, querydemande, questionvraagstukfrågaвопрос (e'rotima)
ουσιαστικό ουδέτερο
απορία, ερώτηση θέτω ένα ερώτημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close