εσείς

Μεταφράσεις

εσείς

ihr, Sieyou, yevosotros, ustedvousvoi당신คุณвыvocêأنتduאתהDu (e'sis)
αντωνυμία προσωπική (αντωνυμία) πληθυντικός
1. αυτοί στους οποίους απευθύνεται κν Εσείς, ποιοι είστε;
2. πληθυντικός ευγενείας, όταν μιλάμε με κπ πρόσωπο Εσείς, ποιος είστε;
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close