σκαμπό

(προωθήθηκε από εσκαμπό)
Μεταφράσεις

σκαμπό

stoolhecesالبراز의자Hocker (ska'bo)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
σκαμνί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close