εσοδεία

Μεταφράσεις

εσοδεία

crop, yield
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close