εσοχή

Μεταφράσεις

εσοχή

alcove, nook (eso'çi)
ουσιαστικό θηλυκό
κοιλότητα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close