εσώκλειστο

Μεταφράσεις

εσώκλειστο

enclosure
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close