εσώτατος

Μεταφράσεις

εσώτατος

inmost, innermost
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close