εταίρα

Μεταφράσεις

εταίρα

courtesan, harlot
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close