ετεροθαλής

(προωθήθηκε από ετεροθαλές)
Μεταφράσεις

ετεροθαλής

(eteroθa'lis) αρσενικό-θηλυκό

ετεροθαλές

(eteroθa'les) ουδέτερο
επίθετο
που προέρχεται από διαφορετικό πατέρα ή διαφορετική μητέρα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close