ευάρεστος

Μεταφράσεις

ευάρεστος

agreeable, pleasant
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close