ευέξαπτος

Μεταφράσεις

ευέξαπτος

irascible, excitable, irritable, tetchy, edgy

ευέξαπτος

قَلِق

ευέξαπτος

podrážděný

ευέξαπτος

kantet

ευέξαπτος

nervös

ευέξαπτος

tenso

ευέξαπτος

hermostunut

ευέξαπτος

irritable

ευέξαπτος

razdražljiv

ευέξαπτος

irritabile

ευέξαπτος

いらいらした

ευέξαπτος

초조한

ευέξαπτος

gespannen

ευέξαπτος

irritabel

ευέξαπτος

podenerwowany

ευέξαπτος

nervoso

ευέξαπτος

раздраженный

ευέξαπτος

stingslig

ευέξαπτος

กระสับกระส่าย

ευέξαπτος

gergin

ευέξαπτος

bồn chồn

ευέξαπτος

紧张的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close