ευαγγελίζομαι

Μεταφράσεις

ευαγγελίζομαι

annunciate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close