ευγνωμονώ

Μεταφράσεις

ευγνωμονώ

(evɣnomo'no)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
ευχαριστώ απεριόριστα Σας ευγνωμονώ γι' αυτό που κάνατε.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close