ευγνώμονας

Μεταφράσεις

ευγνώμονας

reconnaissant
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close