ευδιάκριτος

Μεταφράσεις

ευδιάκριτος

(ev'ðjakritos)

ευδιάκριτη

(ev'ðjakriti)

ευδιάκριτο

discernible, prominent (ev'ðjakrito)
που φαίνεται καθαρά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close