ευθυκρισία

Μεταφράσεις

ευθυκρισία

discernement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close