ευκρινής

Μεταφράσεις

ευκρινής

articulate, lucid
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close