ευλαβής

Μεταφράσεις

ευλαβής

croyant, pieux, religieux
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close