ευμετάβλητος

Μεταφράσεις

ευμετάβλητος

changeable, fickle, inconstant, variable

ευμετάβλητος

مُتَغَيِّر

ευμετάβλητος

proměnlivý

ευμετάβλητος

variabel

ευμετάβλητος

veränderlich

ευμετάβλητος

variable

ευμετάβλητος

vaihteleva

ευμετάβλητος

variable

ευμετάβλητος

promjenjiv

ευμετάβλητος

variabile

ευμετάβλητος

変わりやすい

ευμετάβλητος

변하기 쉬운

ευμετάβλητος

variabel

ευμετάβλητος

variabel

ευμετάβλητος

zmienny

ευμετάβλητος

variável

ευμετάβλητος

переменный

ευμετάβλητος

varierande

ευμετάβλητος

เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ευμετάβλητος

değişken

ευμετάβλητος

có thể thay đổi

ευμετάβλητος

变化的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close